Wie zijn wij?

't Pasrel is een Brussels woord en is afgeleid van het Franse "passerelle", wat eigenlijk een bruggetje betekent, een overstapje ...
Dit woord is symbolisch gekozen omdat we in oorsprong een Brusselse dienst zijn en een bruggetje willen bieden aan ouders en gezinnen in moeilijkheden, een bruggetje naar verdere en meer gerichte hulpverlening.

’t Pasrel heeft als OOOC in de loop der jaren een belangrijke plaats verworven in de sector van de bijzondere jeugdzorg in de regio Brussel en Vlaams-Brabant. Zo beschikken we momenteel over drie voorzieningen met een totale opvangcapaciteit van 32 plaatsen en een personeelsploeg van veertig medewerkers. Deze groei verliep geleidelijk waarbij we telkens inspeelden op nieuwe prangende noden in de regio.

In 1994 startte ’t Pasrel met een eerste huis in de Emile Zolalaan 50 te 1030 Schaarbeek, waar we momenteel over een capaciteit beschikken van 12 plaatsen voor jongeren van 3 tot 18 jaar.
Begin 2000 volgde dan de oprichting van een tweede centrum in de Schaarbeeklei 130 te 1800 Vilvoorde, met een opvangcapaciteit van 11 plaatsen eveneens voor jongeren van 3 tot 18 jaar.
In september 2009 tot slot werd, op dringende vraag van verschillende overheden en de verwijzers, gestart met de werking van een derde centrum specifiek bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de regio Halle (9 plaatsen). Deze werking is gehuisvest in de voormalige pastorij op de Lenniksesteenweg 619 te 1500 Halle (Breedhout).