Administratie

De administratie en de directie zijn gevestigd in Halle.

Directeur
Mark Philippart

Team
Bashir Alime, IT-medewerker
Chantal Ameys, boekhoudster
Carla Deryck, loonadministrator
Karin Vranken, preventieverantwoordelijke
Elke Lamote Kwaliteitscoördinator

't Pasrel Administratie en Directie
 Lenniksesteenweg 619, 1500 Halle
 tel 02 524 41 26
 fax 02 523 81 28
adminitratie@tpasrel.be
directie@tpasrel.be

Halle